Informace o nás

 

Název školy: Mateřská škola, Znojmo, nám. Armády 9,PO
Provoz mateřské školy je od 6.15 – 16.15 hodin
Adresa: nám. Armády 9, 669 02

Zřizovatel: Město Znojmo, Obrokova 10/12, Znojmo 669 02

Typ školy: celodenní s pravidelným provozem

Telefon: 515 222 255 / 739 389 043   - Ředitelka

515 223 800 / 735 741480  – Školní jídelna

IČO: 70983500

mszn.armady@tiscali.cz

www.msarmady-znojmo.cz

Naše škola má 5 tříd s celodenním provozem. Kapacita školy je 140 dětí, dítěte. Do tříd jsou zařazené děti ve věku od 3 – 6 let zpravidla podle sourozenců a kamarádů. Snažíme se vyrovnat počet děvčat a chlapců.Ve třídách jsou všechny věkové skupiny dětí.
Každá třída má prostornou a dobře vybavenou hernu,  lehárnu a výdejnu stravy. Třídy jsou vybaveny otevřeným nábytkem, pomůcky a stavebnice jsou přístupné dětem.

Součástí školy je plynová kotelna, školní jídelna a zahrada.

Na MŠ pracuje 10 pedagogů, ekonomka, 2 provozní pracovnice, vedoucí ŠJ a 3 kuchařky.


NÁŠ PRACOVNÍ TÝM

 

Ředitelka Zastupující učitelka
 
Bc.Dana Kolštromová Vladimíra Březinová
       

Učitelky

Ivana Bobková Ivona Křivanová Jitka Mrázová Hana Kolesová
       
Lucie Hájková Mgr. Marie Bulínová Dana Hadrabová Monika Čejdová
       
   
Provoz
Školnice Uklizečka Zaměstnanci ŠJ

Zdeňka Cábová

 Lada Šrůtková

 

Vedoucí ŠJ - Naděžda Sluková

Kuchařky - Lenka Novotná, Drahomíra Jeřábková,Monika Loubová

   
   
Ekonomka
   
Bc. Martina Vargová