Informace o nás

 

Název školy: Mateřská škola, Znojmo, nám. Armády 9,PO
Provoz mateřské školy je od 6.15 – 16.15 hodin
Adresa: nám. Armády 9, 669 02

Zřizovatel: Město Znojmo, Obrokova 10/12, Znojmo 669 02

Typ školy: celodenní s pravidelným provozem

Telefon: 515 222 255 / 739 389 043   - Ředitelka

515 223 800 / 735 741 480  – Školní jídelna

IČO: 70983500

mszn.armady@tiscali.cz

www.msarmady-znojmo.cz

Naše škola má 5 tříd s celodenním provozem. Kapacita školy je 140 dětí, dítěte. Do tříd jsou zařazené děti ve věku od 3 – 6 let zpravidla podle sourozenců a kamarádů. Snažíme se vyrovnat počet děvčat a chlapců.Ve třídách jsou všechny věkové skupiny dětí.
Každá třída má prostornou a dobře vybavenou hernu,  lehárnu a výdejnu stravy. Třídy jsou vybaveny otevřeným nábytkem, pomůcky a stavebnice jsou přístupné dětem.

Součástí školy je plynová kotelna, školní jídelna a zahrada.

Na MŠ pracuje 10 pedagogů, ekonomka, 2 provozní pracovnice, vedoucí ŠJ a 3 kuchařky.


 

 

Ředitelka Zastupující učitelka
 
 Bc.Dana Kolštromová  Vladimíra Březinová
       
Ekonomka Vedoucí ŠJ
       
Bc. Jitka Bulínová Naděžda Sluková